Privatumo politika

Privatumo politika

UAB „JOHNSON & JOHNSON” rūpinasi Jūsų privatumu ir nori, kad žinotumėte, kaip mes renkame, naudojame ir atskleidžiame informaciją. Šiose Privatumo taisyklėse aprašyta mūsų praktika, susijusi su informacija, kurią mes ir mūsų paslaugų teikėjai renka per svetainę arba programėlę (toliau – Paslauga), kurias administruojame ir valdome ir iš kurių skaitote šias Privatumo taisykles. Pateikdami asmeninę informaciją mums arba naudodamiesi Paslauga patvirtinate, kad perskaitėte ir suprantate šias Privatumo taisykles.

Nepilnamečių naudojimasis

Paslauga neskirta jaunesniems kaip 18 metų asmenims ir prašome, kad tokie asmenys per Paslaugą asmeninės informacijos neteiktų. Jeigu Jūsų vaikas pateikė Asmeninę informaciją ir norėtumėte pareikalauti tą Asmeninę informaciją pašalinti, prašome kreiptis į mus, kaip toliau nurodyta skyriuje „Kreipimasis į mus“.

Informacijos rinkimas

Mes galime paprašyti Jūsų pateikti asmeninę informaciją, kad galėtumėte naudotis tam tikromis funkcijomis (pvz., prenumeruoti naujienlaiškį, gauti patarimų / nuorodų arba užsakyti tvarkymą) arba dalyvauti tam tikroje veikloje (pvz., žaidimuose ar kitose reklaminėse akcijose). Būsite informuoti, kokia informacija būtina, o kokia neprivaloma.

Mes galime sujungti Jūsų pateiktą informaciją su kita iš Jūsų internetu ar kitaip gauta informacija, įskaitant, pvz., Jūsų pirkimo istoriją. Ją taip pat galime sujungti su informacija, kurią apie Jus gauname iš kitų susijusių Johnson & Johnson įmonių taip pat viešai prieinamų informacijos šaltinių (įskaitant informaciją iš jūsų viešai prieinamų paskyrų socialiniuose tinkluose) ir kitų trečiųjų šalių.

Jeigu mums pateikiate kokią nors kito asmens informaciją, patvirtinate, kad turite teisę tai daryti ir leisti mums naudoti ta informacija pagal šias Privatumo taisykles.

Neskelbtina informacija

Išskyrus atvejus, kai specialiai paprašome arba teiraujamės, prašome, kad Paslaugoje arba per ją ar kitais būdais mums nesiųstumėte ir neatskleistumėte jokios neskelbtinos asmeninės informacijos (pvz., socialinio draudimo numerių, informacijos, susijusios su rasine ar etnine kilme, politinėmis pažiūromis, religija ar kitais įsitikinimais, sveikata ar klinikine būkle, lytiniu gyvenimu ar orientacija, kriminaline praeitimi ar naryste profsąjungoje, arba biometrinių ar genetinių duomenų).

Automatinis informacijos rinkimas ir naudojimas

Mes ir mūsų paslaugų teikėjai galime automatiškai rinkti tam tikrą informaciją Jums naršant Paslaugoje. Išsamią informaciją apie slapukus ir kitas Paslaugoje naudojamas sekimo technologijas prašome skaityti Slapukų taisyklėse. Slapukus naudojame po to, kai gauname Jūsų sutikimą, pateiktą per slapukų skydelį ar parinkčių centrą, nebent kitaip leistų galiojantys teisės aktai. Slapukų taisyklėse pateikta informacija, kaip galite netaikyti šių technologijų.

Mes ir mūsų paslaugų teikėjai taip pat galime automatiškai rinkti ir naudoti informaciją toliau aprašytais būdais.

Per Jūsų naršyklę. Daugelis naršyklių renka tam tikrą informaciją, pvz., informavimo priemonių prieigos kontrolės (angl. Media Access Control, MAC) adresą, kompiuterio tipą („Windows“ ar „Mac“), ekrano rezoliuciją, operacinės sistemos pavadinimą bei versiją ir Interneto naršyklės tipą bei versiją. Mes galime rinkti panašią informaciją, pvz., apie Jūsų įrenginio tipą ir identifikatorių, jeigu prisijungiate prie Paslaugos iš mobiliojo įrenginio. Šią informaciją naudojame, kad užtikrintume tinkamą Paslaugos veikimą.

IP adresas. Jūsų IP adresas – tai numeris, kurį Jūsų interneto paslaugų teikėjas automatiškai priskiria Jūsų kompiuteriui. IP adresas automatiškai nustatomas ir užregistruojamas mūsų serverio registracijos failuose vartotojui lankantis Paslaugoje, kartu su apsilankymo laiku ir aplankytais puslapiais. IP adreso užfiksavimas yra standartinė praktika ir dauguma interneto paslaugų tai daro automatiškai. IP adresą mes naudojame tokiais tikslais kaip naudojimosi Paslauga dažnumui apskaičiuoti, serverio sutrikimams diagnozuoti ir Paslaugai administruoti. Pagal Jūsų IP adresą galime sužinoti apytikslę Jūsų buvimo vietą.

Informacija apie įrenginį. Galime rinkti informaciją apie Jūsų mobilųjį įrenginį, pvz., unikalų įrenginio identifikatorių, kad suprastume, kaip naudojatės Paslauga.

Kaip naudojame ir atskleidžiame informaciją

Jūsų pateiktą informaciją mes naudojame ir atskleidžiame kaip Jums nurodyta surinkimo vietoje. Tolesniame skyriuje „Parinktys ir prieiga“ galite sužinoti, kaip atsisakyti tam tikrų mūsų naudojimo ir atskleidimo būdų.

Kai reikalaujama galiojančiais teisės aktais, mes gausime Jūsų sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo jų surinkimo metu. Informaciją iš Jūsų arba apie Jus galime pagal poreikį naudoti sutarčiai vykdyti, laikytis teisinių prievolių (pvz., dėl mūsų farmakologinio budrumo įsipareigojimų) arba teisėtais mūsų verslo interesais. Mes taip pat galime kliautis kitais teisiniais pagrindais, šiais konkrečiais tikslais:

 • Paslaugos funkcionalumo teikimas ir Jūsų prašymų vykdymas.
  • teikti Jums Paslaugos funkcionalumą ir susijusias klientų aptarnavimo paslaugas;
  • atsakyti į Jūsų užklausas ir Jūsų prašymams tenkinti, pvz., Jūsų prašomiems dokumentams arba įspėjimams el. paštu siųsti;
  • siųsti Jums svarbią informaciją apie mūsų santykius su Jumis arba apie Paslaugą, mūsų nuostatų, sąlygų ir taisyklių pasikeitimus ir (arba) kitą administracinę informaciją.

Šia veikla užsiimame, kad tvarkytume sutartinius santykius su Jumis ir (arba) laikytumės teisinių įsipareigojimų.

 • Mūsų verslo tikslų siekimas.
  • duomenų analizei, pvz., Paslaugos veiksmingumui gerinti;
  • auditams, skirtiems patikrinti, ar mūsų vidaus procesai veikia taip, kaip numatyta, ir ar atitinka teisinius, reguliacinius ar sutarčių reikalavimus;
  • sukčiavimo ir saugumo stebėjimo tikslais, pvz., norint aptikti ir užkardyti kibernetinius antpuolius arba bandymus įvykdyti tapatybės vagystę;
  • naujiems produktams ir paslaugoms kurti;
  • mūsų svetainei ar produktams ir paslaugoms užtikrinti, tobulinti ar modifikuoti;
  • naudojimosi Paslauga tendencijoms nustatyti, pvz., suprasti, kurios mūsų Paslaugos dalys labiausiai domina vartotojus; ir
  • mūsų reklaminių kampanijų veiksmingumui nustatyti, kad galėtume jas pritaikyti prie vartotojų poreikių ir interesų.

Šia veikla užsiimame, kad tvarkytume sutartinius santykius su Jumis, laikytumės teisinių įsipareigojimų ir (arba) turėdami teisėtų interesų.

 • Asmens duomenų analizė suasmenintoms paslaugoms teikti.
  • geriau suprasti Jus, kad galėtume suasmeninti savo sąveiką su Jumis ir teiktume Jums prie Jūsų interesų pritaikytą informaciją ir (arba) pasiūlymus;
  • geriau suprasti Jūsų pageidavimus, kad per Paslaugą galėtume teikti turinį, kuris, mūsų manymu, būtų Jums aktualus ir įdomus.

Suasmenintas paslaugas teiksime Jums sutikus arba turėdami teisėtų interesų.

Per Paslaugą surinktą informaciją taip pat pateikiame:

 • su mumis susijusioms bendrovėms šiose Privatumo taisyklėse aprašytais tikslais. Su mumis susijusių bendrovių sąrašas pateikiamas adresu https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec- filings (spustelėję nuorodą skiltyje „SEC Filings“ galite gauti Formą 10K, 21 priedėlį). Už bendrai naudojamos Asmeninės informacijos administravimą atsakinga bendrovė UAB „JOHNSON & JOHNSON”;
 • mūsų partnerėms trečiosioms šalims, su kuriomis teikiame bendrų prekių ženklų arba bendros rinkodaros reklamą;
 • trečiosioms šalims mūsų paslaugų teikėjoms, kurios teikia tokias paslaugas kaip svetainių priegloba ir moderavimas, mobiliųjų programėlių priegloba, duomenų analizė, mokėjimų tvarkymas, užsakymų vykdymas, infrastruktūros suteikimas, IT paslaugos, pagalba klientams, el. pašto ir tiesioginio laiškų pristatymo paslaugos, auditas ir kitos paslaugos, kad jos galėtų tas paslaugas teikti, ir
 • kiek leidžiama galiojančiais teisės aktais – trečiajai šaliai, įvykus reorganizacijai, susijungimui, pardavimui, sudarius bendrą įmonę, paskyrimu, perdavimu ar kitu viso mūsų verslo, turto ar vertybinių popierių ar jų dalies disponavimu (įskaitant pagal bankroto ar panašias procedūras).

Be to, mes galime naudoti ir atskleisti Jūsų duomenis, kai manome, kad tai būtina arba tinkama: a) laikydamiesi teisinio proceso arba galiojančių teisės aktų, tarp kurių gali būti ne Jūsų gyvenamos šalies teisės aktų, b) kiek leidžiama galiojančiais teisės aktais, atsakant į viešųjų ir valstybinių institucijų (tarp kurių gali būti ne Jūsų gyvenamos šalies institucijų) prašymus, c) mūsų nuostatų ir sąlygų laikymuisi užtikrinti ir d) mūsų ir (arba) su mumis susijusių bendrovių ar kitų asmenų teisėms, privatumui, saugai arba nuosavybei apsaugoti. Jūsų duomenis galime naudoti ir atskleisti ir kitais būdais, gavę tam Jūsų sutikimą.

Automatiškai surinktą informaciją galime naudoti ir atskleisti kaip aprašyta ankstesniame skyriuje „Automatinis informacijos rinkimas ir naudojimas“.

Be to, kai leidžiama galiojančiais teisės aktais, informaciją asmens tapatybės neatskleidžiančiu pavidalu galime naudoti ir atskleisti bet kokiais tikslais. Jeigu susiejame asmens tapatybės neatskleidžiančio pavidalo informaciją su tokia, kuri atskleidžia tapatybę (pvz., Jūsų vardą ir pavardę susiejame su Jūsų geografine vieta), bendrą informaciją laikome asmens duomenimis tol, kol ji lieka susieta.

Parinktys ir pareiga

Jūsų parinktys dėl to, kaip mes naudojame ir atskleidžiame Jūsų asmeninę informaciją

Mes suteikiame Jums galimybę rinktis, kaip mes naudojame ir atskleidžiame Jūsų asmeninę informaciją rinkodaros tikslais. Galite atsisakyti:

 • Gauti iš mūsų rinkodaros pranešimus. Jeigu nebenorite iš mūsų gauti rinkodaros pranešimų, galite atsisakyti juos gauti kreipdamiesi į mus privacybaltics@its.jnj.com. Savo prašyme prašome nurodyti savo vardą, pavardę, rinkodaros pranešimų, kurių nebenorite gauti, formą (-as) ir adresą (-us), kuriuo (-ais) ji (jos) siunčiame (-os). Pavyzdžiui, jeigu nebenorite iš mūsų gauti rinkodaros el. laiškų arba paprastų laiškų, pasakykite tai mums ir nurodykite savo vardą, pavardę ir el. pašto arba pašto adresą. Be to, gauti rinkodaros pranešimus iš mūsų galite atsisakyti laikydamiesi atsisakymo nurodymų, pateikiamų kiekviename tokiame pranešime.
 • Gauti iš mūsų priminimus. Jeigu nebenorite iš mūsų gauti medicininių priminimų, galite atsisakyti juos gauti kreipdamiesi į mus privacybaltics@its.jnj.com. Savo atsakyme nurodykite savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą ar telefono numerį, kuriais iš mūsų gavote priminimus.
 • Mūsų dalijimasis Jūsų asmenine informacija su susijusiomis bendrovėmis ir trečiosiomis šalimis partnerėmis. Jeigu anksčiau atsisakėte gauti rinkodaros pranešimus iš su mumis susijusių bendrovių arba trečiųjų šalių partnerių, galite uždrausti mums nuo to laiko dalytis su jomis Jūsų asmenine informacija tiesioginės jų rinkodaros tikslais, kreipdamiesi į mus privacybaltics@its.jnj.com. Savo pranešime mums prašome nurodyti, kad mes nustotume teikti Jūsų asmeninę informaciją su mumis susijusioms bendrovėms ir (arba) partnerėms trečiosioms šalims jų rinkodaros tikslais, ir pateikti savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą.

Stengsimės patenkinti Jūsų prašymą (-us) kaip įmanoma greičiau. Atkreipkite dėmesį, kad jeigu atsisakysite kaip pirmiau aprašyta, negalėsime pašalinti Jūsų asmeninės informacijos iš su mumis susijusių bendrovių duomenų bazių, kurioms jau pateikėme Jūsų informaciją (t. y. iki Jūsų atsisakymo įvykdymo datos). Nepaisant to, mes dėsime deramas pastangas informuoti su mumis susijusias bendroves apie Jūsų prašymą. Prašome turėti omenyje ir tai, kad, atsisakę gauti su rinkodara susijusius pranešimus iš mūsų, vis tiek galite sulaukti svarbių operacinių ir administracinių pranešimų, kurių atsisakyti negalite.

Kaip galite pamatyti, pakeisti arba pašalinti savo asmeninę informaciją

Jeigu norite patikrinti, pataisyti, atnaujinti, apriboti arba pašalinti savo asmeninę informacija, arba paprašyti pateikti Jūsų asmeninės informacijos elektroninę kopiją perduoti kitai bendrovei (tiek, kiek tokia teisė Jums numatyta galiojančiais teisės aktais), prašome kreiptis į mus privacybaltics@its.jnj.com. Mes atsakysime į Jūsų prašymą kiek galėdami greičiau ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo gavimo. Jeigu, susiklosčius aplinkybėms, mūsų atsakymas vėluotų, busite nedelsiant informuoti ir nurodyta data, kada atsakysime.

Perdavimas į užsienį

Jūsų asmeninė informacija gali būti laikoma ir tvarkoma bet kurioje šalyje, kurioje turime infrastruktūrą ar paslaugų teikėjų, ir naudojant mūsų Paslaugą ar duodant mums sutikimą (kai reikalaujama teisės aktais), Jūsų informacija gali būti perduota į užsienio šalis, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, kuriose gali būti taikomos kitokios duomenų apsaugos taisyklės nei Jūsų šalyje. Nepaisant to, kai asmeninė informacija perduodama su mumis susijusioms bendrovėms arba trečiosioms šalims kitose šalyse, taikomos atitinkamos sutartinės ir kitos priemonės jai apsaugoti.

Kai kurios ne Europos ekonominės erdvės (EEE) šalys Europos Komisijos yra pripažintos kaip suteikiančios pakankamo lygio duomenų apsaugą pagal EEE standartus (visas šių šalių sąrašas pateikiamas čia ). Perduodami duomenis iš EEE į šalis, kurių Europos Komisija nelaiko užtikrinančiomis pakankamo lygio duomenų apsaugą, mes pasirūpinome pakankamomis priemonėmis, įskaitant užtikrinimą, kad gavėjas laikytųsi ES standartinių sutarčių nuostatų, saugodamas Jūsų Asmeninę informaciją. Šių priemonių sąrašą galite gauti kreipęsi į mūsų duomenų apsaugos pareigūną pagal tolesnį skyrių „Susisiekimas su mumis“.

Saugumas

Stengiamės naudoti pagrįstas organizacines, technines ir administracines priemones, skirtas mūsų valdomai asmeninei informacija apsaugoti. Deja, joks duomenų perdavimas internetu arba duomenų laikymo sistemoje negali būti laikomas absoliučiai saugiu. Jeigu turite priežasčių manyti, kad Jūsų sąveika su mumis nebėra saugi (pavyzdžiui, manote, kad pakenkta Jūsų paskyros mūsų sistemoje saugumui), prašome nedelsiant pranešti mums kaip nurodyta tolesniame skyriuje „Susisiekimas su mumis“.

Saugojimo laikotarpis

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek būtina arba leidžiama, atsižvelgiant į tai, kokiu tikslu ji buvo gauta. Mūsų saugojimo laikotarpio nustatymo kriterijai: i) laikotarpis, kurį trunka mūsų su Jumis santykiai ir Jums teikiame paslaugas, ii) ar mums galioja kokios nors teisinės prievolės ir iii) ar saugojimas patartinas atsižvelgiant į mūsų teisinę padėtį (pvz., atsižvelgiant į galiojančius apribojimo nuostatus, bylinėjimąsi arba kontrolės tyrimus).

Trečiųjų šalių svetainės ir paslaugos

Ši Paslauga gali apimti nuorodas į trečiųjų šalių svetaines. Šios Privatumo taisyklės netaikomos ir mes nesame atsakingi už kokių nors kitų trečiųjų šalių privatumą, informaciją ar praktiką, įskaitant bet kurią trečiąją šalį, turinčią interneto svetainę arba paslaugą (įskaitant, be apribojimų, bet kokią programą), kurios prieinamos per šią Paslaugą arba nuoroda į kurias pateikiama šioje Paslaugoje. Tai, kad tokia svetainė ar priemonė yra prieinama Paslaugoje arba joje pateikiama nuoroda į jas, nereiškia mūsų ar su mumis susijusių bendrovių pritarimo joms.

Susisiekimas su mumis

Už asmeninės informacijos rinkimą, naudojimą ir atskleidimą pagal šias Privatumo taisykles atsakinga UAB ”JOHNSON & JOHNSON”, įsikūrusi adresu Konstitucijos av. 21C, LT-08130 Vilnius, Lithuania.

Jeigu turite kokių nors klausimų apie šias Privatumo taisykles, prašome kreiptis į mus privacybaltics@its.jnj.com arba rašykite šiuo adresu:

UAB „Johnson & Johnson”

Konstitucijos av. 21C

LT – 08130 Vilnius, Lithuania

Taip pat galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną, atsakingą už Jūsų šalį ar regioną (jei taikoma): emeaprivacy@its.jnj.com.

Skundo pateikimas priežiūros institucijai

Galite pateikti skundą Jūsų šalyje ar regione kompetentingai priežiūros institucijai. Tokių institucijų kontaktinė informacija pateikta čia.

Šių privatumo taisyklių naujiniai

Mes galime pakeisti šias Privatumo taisykles. Bet kokie šių Privatumo taisyklių pakeitimai įsigalios mums paskelbus pataisytas Privatumo taisykles Paslaugoje. Jeigu naudojatės Paslauga po šių pakeitimų, vadinasi, sutinkate su pataisytomis Privatumo taisyklėmis. Rekomenduojame Jums reguliariai perskaityti Privatumo taisykles, kai lankotės Paslaugoje. Šios taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 14.12.2020.

Partneriai

Janssen logotipas LSPŽGB logotipas Vasaros ligoninė logotipas

Naudodamiesi šia svetaine, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu analizės, reklamos ir personalizuoto turinio tikslais. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite čia.